Deklarāciju projekti

 

Iepazīsties ar 7.Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem formālās un neformālās izglītības pilnveidei Latvijā, par kuriem 7.Jauniešu Saeimā ievēlētie deputāti diskutēs pasākuma dienā gan komisijās, gan no Saeimas tribīnes.

Šogad pasākuma uzmanības centrā ir izglītība.

Jaunieši, iesniedzot savu ideju vēlēšanām, vienlaikus var iesniegt savu priekšlikumu vienam no četriem deklarāciju projektiem par izglītības kvalitāti, studiju iespējām, patriotisma un valstiskuma apziņu, drošību internetā.

Tieši deklarāciju projektus un to priekšlikumus 7.Jauniešu Saeimā ievēlētie dalībnieki apspriedīs pasākuma dienā!

 

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par izglītības kvalitātes veicināšanu

 

Apzinoties, ka kvalitatīva izglītība ir jauniešu nākotnes pamats, Latvijas Republikas Jauniešu Saeima nolemj, ka nepieciešams:

1) pilnveidot izglītības programmu saturu, iekļaujot tajās jaunas, modernas starpdisciplinārās nozares un tematus, lai skolēniem nodrošinātu 21. gadsimtā nepieciešamās kompetences;

2) nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi mūsdienīgu, efektīvu pasniegšanas metožu izmantošanai izglītības procesā;

3) lai mājasdarbi būtu palīgs mācību satura apguvē, nodrošināt to lietderību, sasaisti ar mācību darbu stundās un atbilstību skolēnu teorētiskās un praktiskās sagatavotības līmenim.

 

7.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017.gada 21.aprīlī

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

 

____________________________________________________ 

        

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par studiju veicināšanas iespējām

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) piemērota izglītība ir pamats jauniešu spējai konkurēt darba tirgū;

2) augstākajai izglītībai jābūt kvalitatīvai, lai jaunieši izvēlētos studijas Latvijas augstskolās;

3) jānodrošina Latvijas izglītības dokumentu atzīšana bez sarežģījumiem citās valstīs un ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšana Latvijā;

4) jāpanāk, ka maksimāli daudz jauniešu piedalās Erasmus+ un citās līdzīgās programmās un izmanto šo programmu dotās iespējas.

 

7.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017.gada 21.aprīlī

 

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

 

 

____________________________________________________

 

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanu

 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) patriotiski jaunieši ir mūsu valsts nākotne;

2) jāveicina skolas un ģimenes loma patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanā, kā arī veselīga dzīvesveida un sportiska gara stiprināšanā;

3) jāsekmē Jaunsardzes kustība, kā arī citas ārpusskolas aktivitātes.

 

7.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017.gada 21.aprīlī

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

 

____________________________________________________

 

 

Projekts

DEKLARĀCIJA

par drošību internetā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) ikvienam jaunietim jāzina, kā sevi pasargāt interneta vidē;

2) jaunieši ir jāinformē un jāizglīto par drošību sociālajos tīklos un personu datu aizsardzību;

3) jāprecizē skolas un ģimenes, kā arī kompetento institūciju atbildība par drošību interneta vidē.

  

7.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2017.gada 21.aprīlī

IESNIEGTIE PRIEKŠLIKUMI DEKLARĀCIJU PROJEKTU GROZĪJUMIEM

 

 

 

Pielikumi