Neformālās izglītības ievešana ikvienā Latvijas skolā
77BALSIS

Linda Tralle

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Līgatnes novads

Līgatnes novada vidusskola

Idejas saturs

Neformālajā izglītībā lietotās metodes ir ļoti atšķirīgas no tradicionālās pedagoģijas stila metodēm, kas lietotas formālajā izglītībā. Labāk nekā smago zinību mācīšanās no mācību grāmatām, jaunieši mācās darot caur metodēm un, piemēram, brīvprātīgo darbu. Jauniešu aktivitātes paredz īstās dzīves situācijas, ko nav tik viegli atveidot klasē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pedagogie būtu jāapmeklē dažādi kursi, kuros notiktu praktiskas nodarbības, kā arī būtu iespēja iepazīties ar neformālo izglītību . Uzskatu, ka mājasdarbi ir nepieciešami tikai gatavojoties kontroldarbiem, respektīvi, atkārtojot visu ko iemācījās šajā sadaļā, nostiprinot to ar kādu uzdevumu, kas pietuvināts kontroldarbam.