Augstskolu līdzdarbība darba pieredzes iegūšanā atbilstoši studenta izglītībai, nodrošinot to ar attiecīgu darba vietu.
56BALSIS

Šandars Skorodumovs

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Babītes novads

Babītes vidusskola

Idejas saturs

Katru gadu studenti, beidzot augstskolu, mēdz sastapties ar problēmu tikt atbilstoši nodarbinātam pieredzes neesamības dēļ, tādējādi strādā darba vietās, kurās nav specializējušies. Viens no risinājumiem būtu augstskolu līdzdarbība studentu darba pieredzes iegūšanā, nodarbinot tos atbilstoši izglītībai. Studenti, iestājoties mācību iestādē, līguma veidā tiek nodrošināti ar darba vietu nākotnē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pamatojoties uz jauniešu mērķiem, svarīgi ir atbalstīt un sniegt palīdzības roku to realizēšanai. Līdzdarbība un pretimnākšana daudz ko nozīmē mērķa sasniegšanas procesā. Viena no lielākajām jauniešu problēmām ir šķēršļi, kuri rodas meklējot sev tīkamo darbavietu. Pamats šiem šķēršļiem ir darba vietu trūkums vai nepietiekams izglītības un zināšanu līmenis, kā arī darba pieredzes neesamība. Ja izglītības iestādes ne tikai nodrošinātu jauniešus ar pienācīgu izglītības apguvi, bet arī ar garantētu un atbilstoši vērtējuma līmenim darba vietu nākotnē, tas strādātu kā stimuls un motivācija uz kvalitatīvāku un aktīvāku izglītības apguvi. Jaunietim, iestājoties augstskolā, ne tikai jāņem vērā studiju kvalitāte , bet arī sniegtās iespējas pēc tās absolvēšanas. Konkurent spējīgu studentu ar kvalitatīvu izglītību ir jānodrošina ar attiecīgu darba vietu pēc studiju beigšanas. Šādai sistēmai būtu divējāda iedarbība- palielinātos jauniešu tieksme uz labāku un kvalitatīvāku izglītību, līdz ar to darba tirgū palielinātos konkurence starp kvalitatīviem nodarbinātajiem. Jaunieši jau vidusskolas laikā varētu likt pamatu sava mērķa īstenošanai, t.i., augsti izglītības standarti, spēja konkurēt darba tirgū un būt labākajam savā profesijas jomā.