Par bezmaksas augstāko izglītību
827BALSIS

Gints Jankovskis

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola

Idejas saturs

Ik dienu masu medijos ir atrodama informācija, ka MŪSU valsts iedzīvotāji pamet Latvijas teritoriju un dodas studēt uz ārzemēm. Problēmas sakne ir jāmeklē tajā, ka augstākās izglītības iegūšanai ir nepieciešama naudas summa ar piecām nullēm. Aicinu novirzīt naudu pareizā virzienā UN vissvarīgākajai auditorijai, nevis turpināt dot naudu tiem, kas to iztērē nelietderīgi. Par visu sīkāk 21. aprīlī JS


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Deklarāciju projektam pievienot šādus atskaites punktus (5.,6.,7.,); 5) Bezmaksas augstākā izglītība veicinātu lielāku jauniešu un pieaugušo cilvēku izglītošanu nepieciešamajās nozarēs. * Šobrīd aktuāla problēma valstī ir cilvēku aizbraukšana no tās, par galveno iemeslu var uzskatīt nepietiekamos naudas līdzekļus, lai studētu un iegūtu nepieciešamās prasības darba tirgū un iegūtu apmierinošu atalgojumu, lai nebūtu jāatstāj Latvijas teritorija un nemeklētu labākus risinājumus ārzemēs. Uzskatu, ka valstij ir jārisina šī problēma, jo MĒS audzinām speciālistus savai valstij nevis kādai citai un tādos gadījumos valstij ir jāapmaksā studijas - par to ir jāsāk runāt, nav izpildāms uzreiz, bet skatoties uz priekš dienām ir ļoti aktuāla tēma. 6) Vispārizglītojošajām iestādēm un augstskolām rast risinājumu ciešākam kontaktam, tādas sadarbības rezultāta atvieglotu jauniešiem izvēli par augstskolu, kurā uzsākt studijas. *Skolās vairāk reklamēt pieejamās augstskolas un to piedāvājumu klāstu, skolniekiem it īpaši vidusskolniekiem ir pašiem jāmeklē augstskola un jāuzzina piedāvātās iespējas, taču, ja augstskolas pašas vairāk kontaktētos ar sev interesējošo auditoriju, tādā veidā aizpildītu brīvas vietas augstākās izglītības iegūšanā, kas veicinātu izdevušos sadarbību gan studentam ar augstskolu, gan topošajam darbiniekam ar darba devēju. 7) "Mūžīgo studentu" problēma, kuras rezultātā augstāko izglītību izdodas iegūt tikai pēc ilgāka laika posma. *Nauda... Lai apmaksātu studijas nepārspīlējot ir jāsamaksā no +/- 10 000 eur, bieži vien skaitlis palielinās 5 000 eur robežās, dažreiz pat vairāk, par medicīnas studijām vispār aizmirstot. Vai tā ir pieņemama summa vidējam latvietim, kuram mēneša alga ir ap 400-500 euro labākajā gadījumā? Augstskolām ir jānāk pretim studentiem, kuriem ir radušās finansiālas problēmas un "jāaizliek" nauda, nevis jāturpina spiest virsū studentam un nesamaksāšanas gadījumā liegt turpināt mācības - tā nedrīkst būt!