Psiholoģija kā obligāts mācību priekšmets vidusskolā.
56BALSIS

Boneta Bērziņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 64. vidusskola

Idejas saturs

Mācoties psiholoģiju, jaunieši iemācīsies izprast labāk sevi un citus. Tas var palīdzēt rast atbildes uz jautājumu “Ko darīt nākotnē?” tiem, kas to vēl nezina; uzlabot skolēnu savstarpējās attiecības gan skolā, gan ārpus tās, kā arī palīdzēt skolēniem izprast pasniedzējus un rast ar tiem kopīgu valodu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Uzsākot mācībās pēc 9. klases, ikviens no mums saskaras ar jautājumu “Ko tu darīsi nākotnē?”. Dažiem ir nojausma, ko sniegt atbildes vietā, citiem jau konkrētas darbības pierādījumi, bet daudziem nav atbildes. Vidusskola katram no mums ir kaut kas jauns un līdz šim neiepazīts. Tu satiec jaunus cilvēkus, veido jaunas attiecības ar skolotājiem un klasi, iespējams pat sāc apgūt jaunus mācību priekšmetus. Šī priekšmeta apguve sniegtu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskās. Kā vienu no piemēriem varu minēt, spēju kontrolēt sevi un savas emocijas, kas spētu palīdzēt stresa momentos, piemēram, valsts eksāmenos - runāšanas daļās, ZPD prezentēšanā utt. Ilgstošā laika periodā, tas palīdzētu arī uzlabot skolēnu atzīmes, jo brīžiem skolēni var aizmirst, ka arī skolotāji ir tikai cilvēki, kuri var kļūdīties vai kuru uzskati nereti var atšķirties un šādi “interešu konflikti” spēj atspoguļoties tālāk arī atzīmēs. Šajā gadījumā es nerunāju par skolotāja nekompetenci, bet gan par jauniešu tieksmi norobežoties no nepatīkamā, neizprotamā. Tieši antipātijas, kas vērstas pret skolotāju, var tikt raidītas arī pret skolotāja pasniegto priekšmetu, kas tad arī nerada nekādu motivāciju to apgūt vairāk kā sekmīgi. Pēc vidusskolas absolvēšanas šīs zināšanas noderēs arī turpmākajā dzīvē, jebkuras nozares profesijā. Pamata zināšanas psiholoģijā palīdzēs un atvieglos pirmo darba interviju kā arī tās laikā intervējamais spēs jau noprast, kāds ir topošais darba devējs un vai tiešām šis uzņēmums būs piemērots. Atvieglotāka varētu kļūt arī iekļaušanās jebkurā jaunā kolektīvā.