Problēmas Latvijas izglītības sistēmā jārisina vadības līmenī
44BALSIS

Alise Paula Zīverte

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Kuldīgas novads

Kuldīgas Centra vidusskola

Idejas saturs

Ir nepieciešami spēcīgi līderi, skolu direktoriem vajadzētu lielāku uzmanību veltīt kvalitātei noteiktajā izglītības iestādē. Valdībai būtu jāsniedz lielāks atbalsts katrai pašvaldībai, kontrolēt savā mērogā esošās izglītības iestādes, kā, tas mūsdienās notiek Amerikā un Anglijā. Pašvaldība ļoti kontrolēti seko līdzi skolā notiekošajam un veic izmaiņas, ja tas uzskatāms par nepieciešamu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

(Kā piemēru, par pašvaldību iejaukšanos var minēt, ka tai jānovēro skolā notiekošais, ja notiekošais liecina par lejupslīdi, tad skolai tiek dots konkrēts termiņš, līdz kuram jāuzlabo esošā situācija, ja nekas netiek mainīts, vai netiek ievēroti sniegtie norādījumi, var notikt direktora maiņa.) 1) Latvijas valdībai būtu nepieciešams savstarpēji sadarboties ar pašvaldībām, sniegt tām lielāku rīcībspēju iejaukties izglītības iestāžu darbā noteiktajā mērogā un pieņemt lēmumus, kuri var uzlabot notiekošo situāciju. (Tādā veidā veicinot skolās strādājošā personāla atbildību būt savu uzdevumu augstumos, un nodrošināt labāko kvalitāti skolēnu izglītošanai) 2) Lai uzlabotu izglītības kvalitāti Latvijā, valdība varētu sniegt katrai izglītības iestādei kādu noteiktu mērķi, kas jāpaveic noteiktā laikā, tas var tikt darīts ar pašvaldību starpniecību, jo šajā ziņā pašvaldība ir spējīga novērot, kas notiek skolās, noteiktajā mērogā. (Ja skola būtu atbildīga par to, kas šajā noteiktā laikā tiek paveikts gan mācību, gan tehnisko lietu ziņā, tad, tas varētu veidot izglītības sistēmas uzlabošanos, tiekšanos pēc izaugsmes) 3) Skolu direktoriem būtu nepieciešams uzņemties lielāku vadību pār izglītības kvalitāti, sev noteiktajā skolā, uzturot modernu gan skolotāju darbu, gan aprīkojumu, kas tiek izmantots mācību procesam. 4) Latvijas valdībai vajadzētu mudināt jaunos līderus uzņemties pedagogu darbu, šobrīd Latvijā pieaug trūkums pēc labiem skolotājiem. Vajadzīgi jauni, asi prāti, kas neieslīgst rutīnā un tiecas pēc mērķtiecības. (Ļoti liels rādītājs ir skolotāju zemais attalgojums, tieši šī iemesla dēļ jaunieši nav motivēti strādāt šajā jomā.)