Pieredze Eiropā katram vidusskolēnam!
73BALSIS

Elīza Raina Veinberga

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Jūrmala

Majoru vidusskola

Idejas saturs

Mūsdienās daļai jauniešu trūkst motivācijas mācīties, jo tie uzskata, ka daļa no tā, ko viņi apgūst skolā, ir nesvarīgi un būs nenozīmīgi viņu turpmākajā dzīvē. Vidusskolēni ir jāmotivē labāk mācīties!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Vidusskolā jaunieši iestājas, lai turpinātu izglītoties un iegūtu dzīves pieredzi. Izglītību - tās teorētiskajā aspektā - nodrošina eksakto un humanitāro priekšmetu apgūšanu, tomēr dzīves pieredzes apgūšana skolas ietvaros būtu jāattīsta. Latvija ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts, līdz ar to vidusskolēniem būtu svarīgi iepazīt citu ES dalībvalstu kultūru, tradīcijas un dzīves paradumus - citiem vārdiem sakot - būtu svarīgi saprast un nodibināt kontaktus ar citu valstu jauniešiem. Labākais veids, kā to darīt, būtu kādu laiku pavadīt, dzīvojot vienaudžu ģimenēs citās Eiropas valstīs- uzkrājot praktisko dzīves pieredzi. Piedāvāju sekojošu situācijas risinājumu. Lai iegūtu dzīves pieredzi, iepazīstot citas ES dalībvalstis, un uzlabotu skolēnu sekmes, un padziļinātu zināšanas, izglītibas kvalitāti, un vairotu motivāciju mācīties, būtu jāievieš noteikta sistēma. Ja vidusskolēna vidējais vērtējums ir augstāks par 6,5 ballēm, bet angļu valodā vidējais vērtējums ir virs 7,5 ballēm, skolēns vienu nedēļu mācību gadā var doties apmaksātā braucienā uz kādu no ES dalībvalstīm. Braucienu izmaksas daļēji tiktu segtas no izglītības programmās paredzētajiem līdzekļiem. Otru daļu apmaksātu Eropas Savienības projektu ietvaros. Šīs nedēļas laikā skolēnam būtu iespēja mitināties viesģimenē vai, ar noteiktām skolām sadarbojoties, varētu dzīvot dienesta viesnīcā. Brauciena laikā skolēns varētu iepazīties ar vietējo skolu, apgūt konkrētās valsts kultūru, vēsturi un tradīcijas. Ar laiku šo sistēmu būtu nepieciešams ieviest visā Eiropas Savienībā. Katram vidusskolēnam šāds brauciens pienāktos vienu reizi mācību gadā. Ar minētās sistēmas palīdzību mēs veicināsim jauniešus labāk mācīties un papildus iegūt unikālu pieredzi citās valstīs. Līdzīgus braucienus ir nepieciešmas nodrošināt skolotājiem, kā pieredzes apmaiņas "ceļojumus". Tas palīdzētu, izmantot jaunas macību metodes un skolotāji būtu priecīgāki un bērni laimīgāki.