Mācību priekšmets- PAŠATTĪSTĪBACik efektīvi spētu attīstīties pasaule, ja ikkatrs darītu darbu, kas patīk un ir viņa aicinājums?
123BALSIS

Patricija Vavilova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

Idejas saturs

Jauniešu neziņa par to, kas viņiem patīk un padodas rada priekšstatu, ka darbs- tas ir kas grūts, nepatīkams, bet nepieciešams, lai izdzīvotu. Tas noved pie ar dzīvi nelaimīgu cilvēku masas. Jau skolas laikā jāiemāca trenēt rakstura īpašības, atrast savu aicinājumu, nepārtraukti uzstādīt mērķus. Saprast savu vietu, profesiju un sfēru, kurai esi domāts tieši tu, lai dotu savu pienesumu pasaulei.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1.) Izglītot pedagogus par jaunākajām mācību metodēm, tehnoloģiju izmantošanu- kā zināšanas sniegt un pārbaudīt ar nestandarta metodēm. Pedagogs mācību procesā iekļauj vairāk vizuālus, audio,video materiālus, dodas ar klasi atbilstošās izglītojošās ekskursijas. Pēc pilnveidotā mācību procesa bērniem jāsniedz tik pat pilnīga atskaite, pilnveidojot viņu rakstības, oratora, radošās prasmes. Tas nodrošinātu nedalītu, pilnvērtīgu attīstību. 2.) Mazināt mājasdarbu kvantitāti, bet paaugstināt kvalitāti un efektivitāti, veicināt domāšanu, spriešanu, katra radošu, inovatīvu pieeju. Strādāt ar intelektuālajām spējām, nevis īslaicīgo atmiņu. Ir laikmets, kad tehnoloģija mijas ar domāšanu un galvenā ir idejas rašana, pareizu mērķu uzstādīšana un stratēģija, lai tos sasniegtu. Pārējo jau spēj izstrādāt sistēmas, roboti, tehnoloģijas, kuras cilvēkam ir jāprot izmantot. 3.) Pastiprināt svešvalodu apguvi skolās Rīgā un visā Latvijā, lai veicinātu latviešu konkurenci pasaules mērogā. Vide kļūst arvien starptautiskāka un vienotāka standartos kā Latvijā un Eiropā, tā visā pasaulē. Lai jauniešu potenciālu neapgriež valodu barjeras. 4.) Par obligāti apgūstamu visas skolās noteikt latviešu valodu. Mazākumtautību skolās veikt regulāras skolotāju pārbaudes, lai vērtētu skolotāju kompetenci un zināšanu līmeņa atbilstību. 5.) Aktīvāk attīstīt arī izglītības līmeni reģionālajās un pilsētu skolās. Attīstīt pilsētu bezmaksas transportu, lai bērni un pedagogi varētu koncentrēties lielākajās, labākajās rajona skolās, nodrošinot teicamu izglītību ikkatram. 6.) Piedāvāju  attīstīt jaunu projektu- novadu apmaiņas programmu Latvijā. Tā nodrošinātu iespēju Latvijas jauniešiem iepazīt savu zemi un tās daiļumu un bagātības. Rīdziniekiem 1-2 nedēļas iespēja aizbēgt no ikdienas rutīnas, iedvesmoties un iepazīt atšķirīgo dzīvi un cilvēkus tepat Latvijā. Pilsētu jaunieši var doties ieraudzīt jaunas perspektīvas un iespējas Rīgā, paplašinot savu redzes loku un uzstādot sev augstākus mērķus. Veids kā jaunatnei parādīt Latviju, cilvēkus, atkal apvienoties, iemīlēt savu tēvzemi un tās zemi, stiprināt patriotismu un jauniešu vēlmi palikt dzīvot un strādāt dzimtenē.