Latvijas vidusskolu diploma neatbilstība Eiropas un pasaules augstskolu / koledžu standartiem.
86BALSIS

Eva Ķeruže

Zemgales vēlēšanu apgabals

Iecavas novads

Iecavas vidusskola

Idejas saturs

Ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības saņemt vidējo izglītību un turpināt augstāka līmeņa mācības kādā no Latvijas, Eiropas un pasaules augstskolām/koledžām,taču pastāv liela iespēja, ka Latvijas vidējās izglītības diploms neatbilst attiecīgās skolas prasībām. Latvijas centralizētā eksāmena saturs un prasības neatbilst vairāku ārvalstu augstskolu standartiem,tāpēc ir būtiski veikt reformas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mūsdienās izglītība ir ikviena jaunieša atslēga uz labu nākotni, tāpēc būtiski ir izvēlēties sev piemērotāko profesiju un apgūt to pēc augstākajiem standartiem. Lai jaunietis varētu pilnvērtīgi mācīties augstskolā, ir svarīgi pierādīt sevi vidusskolā un teicami uzrakstīt centralizēto eksāmenu. Ikviena augstskola Latvijā piedāvā lielisku iespēju iegūt jaunas zināšanas, taču ne visi standarti un likumi atbilst ārvalstu vidusskolu, koledžu un augstskolu prasībām, un tas ir liels iemesls, kāpēc jaunietis nespēj pilnveidot sevi kādā no ārvalstu augstskolām. Latvijā nepieciešama liela izglītības reforma un grozījumi, piemēram, valsts centralizēto eksāmenu padarīt sarežģītāku un grūtāku, un saturu veidot pēc augstākajiem standartiem, lai jaunietis spēj sevi motivēt mācīties un iestāties jebkurā pasaules augstskolā, mācību programmas pārmaiņas vidusskolā, lai jaunietis var koncentrēties uz sev vēlamo profesiju un mācīties atbilstošos mācību priekšmetus, kā arī pamatskolā veikt speciālas karjeras stundas, veikt testus un iepazīties ar augstskolu mācību iespējām, lai jaunietis 10.klasē zin, ko vēlas sasniegt, un tiecas uz savu mērķi! Vēl viena panākumu atslēga ir dalība konkursos un olimpiādēs, kur jaunietis var izpaust savas domas un zināšanas , taču jauniešiem tiek dota lieliska iespēja piedalīties Erasmus+ programmā, kas uzkrāj jaunieša / studenta valodas bagāžu, paver iespēju iepazīt citas valsts kultūru, mācības un to dažādību, kā arī saskatīt plašāku skatījumu uz dzīvi. Tāpēc ikvienam skolēnam, jaunietim vai studentam ir būtiski piedalīties šajā apmaiņas programmā, kas būs viena no panākumu atslēgām dzīvē. Lai jaunietis sevi motivētu piedalīties šajā programmā, ir jāveic lekcijas, kurās jaunieši stāsta par savu pieredzi apmaiņas programmas laikā vai uztaisīt nelielu filmu, kurā atspoguļotu Erasmus+ piedāvātās iespējas, informāciju par to, kas ir Erasmus+ un jauniešu viedokļus / stāstus par savu pieredzi Erasmus+.