Mūsdienu izglītības nepilnības un kā tām rast atrisinājumu.
56BALSIS

Monta Ilze Liepiņa

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Friča Brīvzemnieka pamatskola

Idejas saturs

Mūsdienās Izglītības sistēmai vajadzētu būt ne tikai labai un kvalitatīvai, bet tai ir jārosina jauniešos ieinteresētību attīstībai. Problēma ir izglītības kvalitāte laukos, lielais skolēnu skaits klasē, vecāku atbildība, stundu garums, mācību līdzekļi, šīs ir tikai dažas no problēmām izglītībā, taču ir arī pozitīvās lietas - plašs informācijas loks, ārpusstundu aktivitātes, bezmaksas izglītība.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Pievienot 4.punktu : Nodrošināt kvalitatīvu izglītību skolēniem laukos, domāt lai visiem būtu vienādas iespējas labas izglītības iegūšanai.