Attīstīt profesionālo izglītības jomu Latvijā, tādejādi ieinteresējot jauno paaudzi profesijās, kā piemēram, elektriķis, pavārs utt.
99BALSIS

Olga Jasjuļaņeca

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

-- cita --

Idejas saturs

Profesionālo izglības iestažu piedāvāto profesiju klāsts ir plašs un dažāds, bet diemžēl lielākā daļa jauniešu neizmanto iespēju pēc pamatskolas doties uz tehnikumiem vai amatu vidusskolām. Bet nākotnē speciālistu klāsts, kas mācīsies profesionālās izglītības iestādēs iegūs stabilu darba vietu un atalgojumu, jo šobrīd tās ir vienas no pieprasītākajiem arodiem darba tirgū kopumā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Attīstīt profesionālo izglītības jomu Latvijā, jo tas: 1) veicinās ekonomikas attīstību; 2) mazinās bezdarba līmeni Latvijā jauniešu vidū; 3) būs jaunās paaudzes nomaiņa profesionālo izglītības iestāžu piedāvātās profesijās; 4) mazinās sabiedrības uzskatus par profesiju neprestižu; 5) mudinās pamatskolas skolēnus apdomāt iespēju mācīties tehnikumos vai amatu vidusskolās.