Latvijas skolēnu nacionālistiska un patriotiska izglītošana, audzināšana. Skolēnu iesaistīšana Latvijas bagātajā kultūrā.
67BALSIS

Roberts Ozols

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Jauniešiem šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā, globalizācijas laikmetā, vajadzētu vairāk ievērot savas tradīcijas un vērtības. Es izstrādātu projektu, kas iesaistītu Latvijas skolas dažādu valstisku pasākumu atzīmēšanā, piemēram, 16. martā. Protams, nepieciešama būtu arī regulāra dalība dažādās teātra izrādēs, izglītojošajās lekcijās, utml., lai Latvijas jaunieši iepazītu paši savu kultūru.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Patriotiski jaunieši ir Latvijas kā suverēnas un nacionālas valsts pamats. Jāatzīst arī fakts, ka viņu apziņa pati no sevis nerodās, tāpēc, mans priekšlikums ir - jau no bērnības izglītības iestādēs bērnus, jauniešus iesaistīt tradīciju un vērtību piekopšanā un saglabāšanā, proti, ceļš uz cilvēka nacionālās pašapziņas veidošanos ir jāsāk jau agrā vecumā. Pirmā izpausme varētu būt pirmsskolas vecuma bērnu iesaiste, piemēram, 11. vai 18. novembra atzīmēšanā, kur viņus izglītotu par viņu priekšteču cīņu par valsti, kurā viņi šobrīd dzīvo un, protams, ļaut viņiem izjust to emocionāli saviļņojošo brīdi būt lāpu gājienā vai noraudzīties uz neskaitāmajām svecītēm 11. novembrī, kas stimulētu viņu nacionālo pašapziņu. Savukārt, kad šie ''bērni'' būs sasnieguši noteiktu vecumu, kad paši spēs kritiski izvērtēt informāciju, tad šos jauniešus vajadzētu iesaistīt Latvijas kultūrā un izglītot valstiskos jautājumos, izmantojot, piemēram, izglītojošās vai informatīvās lekcijas, kā arī ekskursijas, bet nevis kā atpūtas līdzekļus, bet gan kā iespēju reizē gan praktiski, gan teorētiski apgūt konkrētās tēmas. Mēdz arī teikt, ka bērni ir vecāku spogulis, tāpēc zināms darbs būtu jāiegulda arī vecākiem, lai bērnus virzītu pareizajā - sevis pilnveidošanas un nacionālās pašapziņas virzienā.