Individualizēta pieeja izglītībai vidusskolā
97BALSIS

Daniels Marks Heincis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Jūrmala

Majoru vidusskola

Idejas saturs

Mēs esam mileniāļi. Un mums vajadzīga 21.gadsimta izglītības sistēma! Ir jāmaina gan tas, kā vērtē skolēnus, gan tas, ko viņiem māca. Skolās ir jābūt iespējai apgūt inovatīvas domāšanas paņēmienus. Tāpat katram skolēnam ir jābūt iespējai sastādīt pašam savu mācību plānu (ar iekļautiem obligātajiem mācību priekšmetiem un minimālo stundu skaitu).