Mazināt nepatiesu ziņu popularizēšanu, kārtīgāk apdomājot publicēto saturu interneta vidē, un attīstīt kritiskās domāšanas prasmi
91BALSIS

Deniss Ovčarenko

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienās gan jaunieši, gan arī daudzi vecāki nespēj domāt kritiski, atlasīt informāciju interneta vidē kā arī ļoti daudz saskaras ar nepatiesas informācijas izplatību. Šobrīd populārs sarunu temats kā jauniešu vidū, tā arī pieaugušo starpā ir tieši pašnāvnieciskā spēle „zilais valis”. Vai tiešām šīs informācijas popularizēšana palīdz jauniešiem tajā neiesaistīties?