Prakse kā papildinājums Zinātnieciski pētnieciskajam darbam
136BALSIS

Ginters Kublinskis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Limbažu novads

Limbažu novada ģimnāzija

Idejas saturs

Mūsdienās skolēnu, it īpaši vidusskolēnu vidū ir aktuāla problēma, ka nezina vai nespēj izlemt, ar ko saistīs savu nāktoni, tāpēc prakse varētu būt alternatīva vai papildinājums ZPD, lai skolēns rastu priekšstatu par savu nākotni. Nereti ZPD tiek uzskatīts arī par grūtu un nogurdinošu darbu, tāpēc prakse spētu to padarītu kaut nedaudz saistošāku.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Zinātnieciski pētnieciskais darbs mums iemāca analizēt un strādāt ar visdažādāko informāciju, taču uzskatu, ka tas ir nepietiekami. Iespējams, ir jaunieši, kurus ZPD veikšana nesaista, tāpēc nesaskata no tiem jēgu, kā rezultātā no paša darba nav jēgas un tas ir veikts tikai tāpēc, lai izglītības dokumentā iegūtu ierakstu. Mans priekšlikums ir Zinātnieciski pētnieciskajā darbā iekļaut praksi sevis interesējošās nozares firmā, uzņēmumā, kas veicinātu jauniešos interesi veikt šo darbu, kā arī tas dotu lielu nozīmi nāktonē, kad būs jāizlemj ar ko saistīt visu savu turpmāko dzīvi. Prakses iekļaušana nemainītu paša ZPD struktūru, tā tikai padarītu šo darbu plašāku, interesantāku un vieglāk veicamu.