Kvalitatīvas izglītības īstenošanai jāstrāda ne tikai ar skolēniem, bet arī ar skolotājiem!
78BALSIS

Ludmila Moisejenkova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Klasiskā ģimnāzija

Idejas saturs

Lai ieinteresētu skolēnus priekšmetā, skolotājiem jāstrāda ar savu balsi un ar to, kā viņi uzvedas publikas priekšā. Tatad, katru jauno mācību gadu mums jāatbalsta skolotājus ar nodarbības ciklu, kura gaitā skolotāji saņemtu zināšanas par to, kā attīstīt savas publiskas runas prāsmes, kā likt skolēnus ieklausīties skolotājos un cienīt skolotāju pūles.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Precizēt 1. punktu: Ar izglītības programmas pilnveidošanu palielināsies mācību slodze skolēniem, kas nav pieļaujams. Tāpēc ir nepieciešams aizvietot, neviss pilnveidot dažas disciplīnas ar jaunām, modernām pieiejām. Tatad: "aizvietot novejojušas disciplīnas ar jaunām, modernām starpdisciplinārām nozarēm un tematiem, lai skolēniem nodrošinātu 21. gadsimtā nepieciešamās kompetences."