Latvijā ir nepieciešams veicināt aktīvāku cilvēku dalību valsts patriotiskajos pasākumos, lai atcerētos Latvijas vēstures nozīmīgākos gadus
84BALSIS

Sabīne Veide

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Mārupes novads

Mārupes vidusskola

Idejas saturs

Katram valsts iedzīvotājam par savu valsti ir jāzin visi svarīgie un nozīmīgie valsts notikumi. Valsts notikumu atcerēšanās un līdzdalība veicina valsts patriotismu un cilvēku saliedētību. Uzskatu, ka ir nepieciešams veicināt valsts svarīgāko notikumu aktualitāti un piesaistīt valsts iedzīvotājus svarīgu atceres brīžu līdzdalībā. Latvija ir patriotiska un saliedēta valsts, tautai ir jāturas kopā!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai veicinātu patriotisku un valstiskuma popularizāciju, Latvijas tauta ir vairāk jāinformē par valsts vēstures nozīmīgo notikumu atceres dienām, to atzīmēšanas un atcerēšanās svarīgumu. Lai veicinātu valsts patriotisma celšanu, būtu nozīmīgi, sagatavot bukletus par atceres dienas vēsturi, to nozīmīgumu atcerēties šos gadus, kad Latvijas ļaudis cīnījās par valsts neatkarību. Notikumu piemiņas dienā, internetā varētu izveidot filmu par konkrētu vēstures atceres notikumu, lai veicinātu cilvēces saprašanu par vēstures nozīmīgumu Latvijas valstī. Manuprāt, katram valsts patriotam ir jāzin, cik grūtus laikus Latvija kā valsts ir piedzīvojusi, lai mēs visi spētu dzīvot valstī, kuru saucam par savām mājām - Latviju. Tautas saliedētība ir viens no svarīgākajiem mērķiem, lai valsts spētu pastāvēt. Iedzīvotājiem ir jābūt stipriem un saliedētiem, lai spētu veicināt valsts vēstures nozīmīgumu.