Mācību priekšmeta potenciāla nesasniegšana skolēniem neaktuālu pieeju un nepietiekami kompetentu skolotāju dēļ
54BALSIS

Linda Kamola

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Idejas saturs

Daudziem mācību priekšmetiem ir potenciāls gūt atzinību skolēnu vidū, ja mācību metodes tiktu pieskaņotas jaunākajām tehnoloģijām, mācību vielas apguves pieejām, skolēnu vērtībām un interesēm. Mainītos skolēnu attieksme pret mācību priekšmetu, viņu motivācija mācīties un, līdz ar to, zināšanu līmenis. Daži skolotāji nav pietiekami kompetenti šajās jaunajās pieejās, lai sekotu līdzi tendencēm.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mācoties jau 12.klasē, esmu novērojusi, ka vēl joprojām klasē tiek uzdots jautājums "Kur mums tas dzīvē noderēs?", kaut gan atbilde uz šo jautājumu jau ir zināma - visticamāk, nekur. Skolotāji salīdzinoši maz ieklausās skolēnu vēlmēs un vajadzībās, tāpēc ka ir cieši jāturas pie valstī noteiktās programmas. Atsevišķos gadījumos, skolotājs nav informēts par kādu citu mācīšanas veidu vai pieeju vai nav spējīgs to pielietot kompetenču trūkuma dēļ. Mans ierosinājums ir: 1) atsevišķos priekšmetos dot lielāku brīvību skolotājiem izveidot mācību programmu, kas būtu aktuāla skolēniem; 2)sastādīt mācību plānu, noskaidrojot, ko skolēni vēlētos apgūt konkrētā mācību priekšmetā, kas viņiem šķiet visnoderīgākais nākotnei, kas jau ir zināms. Sekojot šādam plānam, skolotāja/skolotājs apzināsies, ka tas, ko māca, ir skolēniem svarīgs, kā arī skolēni būs motivēti apgūt to, ko uzskata par noderīgu; 3)ir pierādīts, ka vislabāk var iemācīties, praktiski darot, tādējādi skolēni ne tikai iemācās rīkoties patstāvīgi, bet arī saprot likumsakarības. Iemācoties no galvas, skolēns informāciju aizmirst ļoti ātri, taču to, kas darīts praktiski un apskatīts dzīvos piemēros, atcerēsies uz ilgāku laiku; 4)vielas apguvē izmantot tehnoloģijas, jo mūsdienās tās ir vairāk aktuālas, pievērsīs skolēnu uzmanību; 5)balsoties uz skolēnu idejām, rīkot skolotājiem apmācības, seminārus, kuros tiek pasniegtas prasmes, kuras skolotājiem vēl nepieciešamas, skolēnu vēlmju īstenošanai.