Par kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību katram skolēnam!
35BALSIS

Mārtiņš Skulte

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola

Idejas saturs

Izglītībai jābūt priekš pašiem skolēniem nevis vienam, vai vairāku cilvēku grupai smalkā kabinetā, Izglītība ir jābalsta bērnu nākotnei un izaugsmei, nevis kā pēc iespējas lētāk un ātrāk saņemt nodokļu maksātājus un lētu darbaspēku, Individuāla pieeja katram bērnam atkarībā no viņa uztveres un spējām, Jāļauj skolēnam izvēlēties sev interesējošus priekšmetus vidusskolā, Jāmaina klases izkārtojums.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ir jārada izglītība, kura nav balstīta uz negatīvu attieksmi, radošums ierobežošanu, zināšanu iekalšanu. Skolas forma kā tāda nav mainījusies vairāk kā gadsimtu. Laikiem mainoties tiek pielietotas tās pašas metodes, tie paši paņēmieni kā vadīt stundu, bērni tiek nosēdināti četrās sienās, trīs rindās, vienādos solos, skolotājs uz podesta, noteiktos laikos dod iespēju izkustēties un paēst-Gluži kā cietumā. Ir jāmaina klases izkārtojums uz atvērta tipa, kur skolnieki varētu apgūt zināšanas ērtā stāvoklī un justies labi. Jau no pamatskolas jārada mācību stundas, kurā skolēnus iepazīstina ar profesijām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm utt. Ir jāveicina radoša domāšana, analītiskas spējas, jāierauga skolēna talanti un jāakcentē tos, bet pats galvenais-Jādod zināšanas dzīvei! Piem. Nodokļi, kādi pabalsti pienākas, apdrošināšana, kā pārrakstīt mašīnu, kāda ir valsts iekārta. šīs un vel citas lietas nav atrodamas obligātajā izglītības saturā, bet ir fundamentāli nepieciešamas dzīvei. Vidējās izglītības posmā ir jāļauj skolēnam izvēlēties sev interesējošie priekšmeti, kurus mācīties padziļināti līdzās obligātajiem priekšmetiem. Padziļināti mācoties sev nozīmīgos priekšmetus skolnieks stiprina savas spējas un augstskolām nav jāmāca tas, ko vidusskola nevarēja iemācīt un tehnikumiem nevajadzēs priekšmetus "ķeksīša" pēc, kuri nav raksturīgi skolas, vai profesijas novirzienam. Pašiem skolotājiem jāsaprot, ka ne visi skolnieki iemācās no kalšanas un konspektēšanas. Jāatrod metodes kā pieiet katram bērnam individuāli, nevis katras stundas sākumā "izvilkt" programmu noteiktajai stundai un to nolasīt. Ir arī jāpārskata saturs, jo ir tādi priekšmeti skolā, kuru saturs nemaz vairs nav aktuāls šajā gadsimtā, līdz ar to mēs katru gadu no vidusskolas izlaižam tūkstošiem absolventus, kuri ir sagatavoti pagātnei, nevis nākotnei. Pievienot deklarācijas 1. punktam beigās "..un nepieciešamās iemaņas dzīvei".