Pret emocionālas vardarbības internetā
133BALSIS

Kirils Višņovs

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola

Idejas saturs

Dažādos interneta portālos tiek ielikts pazemojošs vai diskriminējošs materiāls par cilvēku kādā viņam nelabvēlīgā situācijā, kas ietver sevī atklātu vai slēptu vardarbību. Ja bērns nejauši saskāries ar vardarbību, tad ir iespējāms, ka viņam būs uzmācīgas un situācijai neatbilstošas bailes ikdienā. Ja cilvēks pazemo, aizskar un apvaino citus - viņam jānes atbildību saskaņā ar LR likumiem


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ir svarīgi ziņot par anonimiem cilvēkiem, kas pārkāpj likumu un veic neatļautas darbības interneta, lai šis cilvēks nevarētu nodarīt pāri citiem, mazāk aizsargātiem interneta lietotājiem.