Matemātikas mācību programmas un metodikas pārveidošana vidusskolā
606BALSIS

Džulianna Gerasimoviča

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Purvciema vidusskola

Idejas saturs

Daudzi skolēni uzskata, ka matemātika ir garlaicīgs un nevajadzīgs priekšmets, kuru viņi nekad neizmanto savā dzīvē. Viņi nespēj saprast, ka daudz ir atkarīgs no viņu vēlēšanās un pasniegšanas metodikas. Mūsu valstī ir nepieciešamas pārmaiņas izglītībā, lai tie varētu sasniegt augstākus rezultātus eksāmenos, dažādās olimpiādēs, starptautiskos pasākumos un kļūtu par konkurētspējīgiem profesionāļiem


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Matemātika – viens no galvenajiem priekšmetiem mūsu izglītības sistēmā, tāpēc gandrīz visas universitātes un augstskolas pievērš lielāku uzmanību īpaši tam. Diemžēl pēdējā laikā matemātikas eksāmenā vidēji valstī uzrādītais rezultāts ir zemākais rezultāts visu eksāmenu vidū, un katru gadu tas samazinās. Piemēram, centralizētajā eksāmenā 12. klases skolēniem valstī uzrādītais rezultāts 2015.gadā bija 43,6 %, bet 2016.gadā – tikai 36.2%. Mūsu izglītības sistēmā nav tādas programmas kā matemātiskā analīze, funkcijas atvasinājums, integrāļi, funkcijas robeža, kuras ir nepieciešamas studijām ārzemēs. Sakarā ar to, absolventiem ir grūti kārtot iestājeksāmenus. Zems matemātikas līmenis – viens no cēloņiem kāpēc Latvijas vidējās izglītības atestāts neder studijām Kembridžā, Oksfordā un citās prestižajās universitātēs. Lai uzlabotu situāciju mūsu valstī, ir nepieciešamas pārmaiņas matemātikas mācību programmā un metodikas pārveidošana vidusskolā, lai: 1. Paplašinātu programmu saturu, iekļaujot tajās nepieciešamas matematikas tēmas (matemātiskā analīze, funkcijas atvasinājums, integrāļi, funkcijas robeža utt.). 2. Pilnveidotu skolotāju metodiku. 3. Veicinātu un paaugstinātu skolēnu mācīšanās motivāciju. 4. Latvijas vidējās izglītības diploms būtu derīgs pasaules prestižajās universitātēs.