Debašu kultūras attīstība Latvijā.
153BALSIS

Ispirs Haradžanjans

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 40. vidusskola

Idejas saturs

Šodien debašu kultūtas līmenis Latvijā ir zems. Debates notiek dažas universitātes un pavisam maz skolās. Vairakumā tas ir Karla Poppera formāts, kur runa tiks sagatavota pirms debatem. Tomer ir vairākie debašu formāti, piemēram, Brītu parlaments, kur runa ir improvizēta. Šādas aktivitātes uzlabo loģīsko domāšanu, spēju analizēt un veicna izglitības līmeņa pieaugumu. Debatēm jābut katrā skolā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai veicinātu analītīsko domašanu attistību, spēju runāt publiski un izglitības līmeņa izaugsmi ir vajadzīgs, lai jaunieši debatētu par dažādiem tēmatiem. Tas palidzes viņiem izprast ekonomikas, polītikas un citu sociālo zīnatņu problēmas. Un valstīs, kur ir stiprias ekonomiskas un politiskas institūcijās, kur ir sociāli aktīvi cilvēki, ir arī lābāks dzīves līmenis. Debašu kultūras attistību var veicināt divos veidos: 1. Organizēt lekcijas, publiskas debates un debašu sacensības. Cilvēki, kuri pagaidāmi nav saistīti ar argumentēšanu, ieinteresēsies tajā un turpinās pilnveidot sevi un savas zināšanas, viņiem tāgad bus viedoklis par to, kas notiek sabiedrība, lielāks sociālas atbildības sajuts. Arī cilvēki kuri piedalīsies šājos debates daudz ko no tiem iegūs, kas bus iederīgs viņiem kā profressionālā, tā arī personālā dzīvē. 2. Iemācīt skolēnus, studēntus un skolotājus zināšanam par publisko runu, lai tie pec tām atvērtu debašu sabiedrības savā skolā/universitātē. Tas uzlabos skolas rezultātus vēsture, sociālās zinības, ekonomikā un t.t. Valstī, kur no jaunatnes cilvēki mācīsies skatīties uz lietam no dažādam perspektīvam būs labi attistīti progressivi uzskati, humanizms, izglitības līmenis, cilvēku apmierinatība ar politiķem un visparēja labklājība.