Ir jāveic darbības, kas radītu un attīstītu, pienākuma apziņu jauniešos par dzimtenes mīlestību jeb patriotismu un valstiskuma apziņu.
64BALSIS

Edvarts Krusts

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

Idejas saturs

Jaunā paaudze ir zaudējusi, nav ieguvusi patriotiskuma un valstiskuma apziņu, tādēļ rodas problēmas, kā cilvēku skaita samazināšanās valstī, bezdarbs un aizceļošana no valsts. Šo iemeslu dēļ jaunieši dzīvo pēc principa- ''uni bede, idi Patria'' jeb ''kur vara, tur dzimtene''. Jau no mazotnes ģimenēs un skolās ir jāieaudzina tas, ka valstī viss ir labi un būs labāk, ja arī jaunietis rīkosies.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt 1.punktu-patriotiski jaunieši ir mūsu valsts nākotne, tādēļ ir jāveic darbības, kas veicina un attīsta patriotiskumu. Papildināt 2.punktu-jāveicina skolas un ģimenes loma patriotisma un valstiskuma apziņas veicināšanā, kā arī jāatjauno tautas genofonds, stiprinot jauniešos veselīgu dzīvesveidu un sportisku garu. Mainīt 3.punktu-jāsekmē Jaunsardzes kustība un citas kustības, kurās ir patriotiska audzināšana un lielākajai šāda veida kustībai, kā Jaunsardzei, ir jāpalielina finansējums.