Patriotisma un valsts piederības stiprināšana jauniešu vidū.
76BALSIS

Rolands Juhansons

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Idejas saturs

Sarkanbaltsarkanās lentītes sev pie krūtīm lepni sprauž vairums latviešu, taču tikai 15% iedzīvotāju iebrukuma draudu gadījumā būtu gatavi savu valsti aizstāvēt ar ieročiem rokās. Tas pierāda, ka patiess patriotisms un piederības sajūta Latvijai ir zemā līmenī, taču tas ir jāmaina!


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Arvien vairāk tiek runāts par aizceļošanu uz ārzemēm, un angļu valoda jauniešu vidū ir gandrīz tikpat izplatīta kā mūsu dzimtā latviešu valoda. Tas ir jāmaina, informējot un izglītojot jauniešus par Latvijas vēsturē piedzīvotajiem notikumiem, lai tie rosinātu emocijas un radītu lepnuma sajūtu, nevis vienaldzību un tikai asociācijas ar skolā mācīto. Patriotisms balstās uz emocijām, kas tiek izjustas pret savu valsti. Tāpēc ir svarīgi, lai tie nebūtu tikai fakti, bet gan jauniešiem nozīmīgi vēsturiski notikumi, kas rada lepnumu būt latvietim, tādējādi jauniešos rosinot patriotismu pret savu valsti! Lai vairotu patriotismu jauniešu vidū, ierosinu veikt sekojošas darbības: 1) stiprināt sadarbību starp Aizsardzības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un skolām ar mērķi informēt un izglītot jauniešus; 2) mainīt jauniešu izglītošanas metodes, aizstājot centienus patriotisma jūtas jauniešos radīt ar lekciju un prezentāciju palīdzību, jo tās jauniešos nerada lielu interesi un neatstāj emocionālu iespaidu uz viņiem. Tā vietā vajadzētu sekot to dažu skolu paraugam, kuras jau no pirmajām klasēm mēģina jauniešos veidot cieņu un mīlestību pret savu valsti, rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, ierindas mācības apguvi skolās, kopīgu 11. novembra svinēšanu, pildot jaunsargu uzdotos uzdevumus, kopīgi iekurot ugunskuru un izbaudot jaunsargu nodrošināto lauka virtuvi. Šādas aktivitātes ļauj jauniešiem pašiem darboties un izjust emocijas, kas rada interesi un atstāj paliekošu emocionālu iespaidu, – tie ir spēcīgi pamati patriotisma veidošanā; 3) atbalstīt un plašāk popularizēt jaunsargu kustību; 4) piedāvāt skolām ekskursijas uz bruņoto spēku bāzēm un poligoniem; 5) rīkot viktorīnas par Latvijas vēsturi ar iespēju iegūt dažādas balvas.