Mēs, jaunieši, veidojam un veidosim Latvijas Republikas nākotni. Mēs esam nākotne!
223BALSIS

Rihards Krūmiņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts tehnikums

Idejas saturs

Mēs jaunieši, esam tie, kuriem jāveido Latvijas nākotne. Uzskatu, ka esot Saeimā mēs spējam ietekmēt Latvijas Republikas izaugsmi un stabilitāti. Domāt un pieņemt lēmumus, kas veicinātu Latvijas valsts ekonomisko izaugsmi un iedzīvotāju labklājību.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Katru gadu joprojām Latvijas iedzīvotāji brauc prom no Latvijas finansiālas bezizejas dēļ... 2. Ir izveidojusies liela plaisa starp krievu tautības un latviešu tautības cilvēkiem, kaut gan mums visiem ir viens mērķis - celt Latvijas ekonomiku, attīstīt infrastruktūru un uzlabot iedzīvotāju labklājības līmeni... Ir jāmaina domāšana - nevis, ceļot nodokļus un veicinot korupciju šodien, tādejādi zaudējot Latvijas iedzīvotāju uzticību, bet gan domāt ilgtermiņā, ieguldot šodien, attīstot ražošanu un atbalstot uzņēmējdarbību. Izstrādāt KONKRĒTAS un PAMATOTAS programmas mērķa sasniegšanai. Mans priekšlikums ir : Mobilizēt un attīstīt ražošanu Latvijas reģionos, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar darbu, tādejādi veicinot reģionu izaugsmi un attīstību. Palīdzēt un atbalstīt jauniešus, kuri ir motivēti iesaistīties darba tirgū/uzņēmējdarbībā (izstrādāt programmu, kas paradzētu-bezmaksas konsultācijas, nodokļu atvieglojumus u.c.), veidot konkursus, un cita veida aktivitātes, kas stimulētu jauniešus mācīties, strādāt un lepoties, ka dzīvo Latvijā!.