Par duālo centralizēto eksāmenu ieviešanu obligātajos eksakto zinātņu eksāmenos.
74BALSIS

Markuss Švāģeris

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Mārupes novads

Mārupes vidusskola

Idejas saturs

Vidējais vērtējums matemātikas Centralizētajā eksāmenā(CE)ir 37%. Vakarskolās un arodskolās tie aptuveni ir 20%. Mans ierosinājums ir izveidot duālo CE sistēmu, kur būtu iespēja izvēlēties starp vieglāku eksāmenu kurš būtu paredzēts skolniekiem kuriem turpmāk nebūs nepieciešamas padziļinātas zināšanas šajos priekšmetos un grūtākus-skolniekiem kuri vēlas turpināt apgūt šos priekšmetus padziļinātāk.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izveidot duālo centralizēto eksāmenu sistēmu eksaktajās zinātnēs, kur skolēnam būtu tiesības izvēlēties kādas grūtības pakāpes eksāmenu skolēns vēlās rakstīt. Šie noteikumi attiektos tikai uz obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem eksaktajās zinātnēs - matemātikā, fizikā un ķīmijā (fizikā un ķīmījā obligātie eksāmeni tiek plānoti no 2017./2018. mācību gada). Tas nozīmētu, ka vieglākos kontroldarbus rakstītu skolēni, kas savu nākotni nesaista ar šo zinātņu pastiprinātu apguvi un tas ļautu viņiem koncentrēties uz citiem priekšmetiem, kas viņiem būs noderīgāki nākotnē. Grūtākos eksāmenus rakstītu skolnieki, kas savu turpmāko izglītību vēlas turpināt padziļināti mācoties kādā ņo šīm zinātnēm. Šāda sistēma, manuprāt, būtu lietderīga cilvēkiem, kas savu nākotni nesaista ar kādu no eksaktajām zinātnēm, vai tieši otrādāk vēlas padziļinātāk apgūt kādu no eksaktajām zinātnēm. Šis arī būtu liels solis tuvāk uz Latvijas centralizēto eksāmenu atzīšanu starptautiski, tādējādi ļaujot studētgribētājiem no Latvijas iekļūt pasaules prestižākajās augstskolās un veicinot Latvijas atestāta atzīšanu starptautiskā līmenī.