Latvijas augstāko izglītības iestāžu diplomu atzīšana ārvalstīs.
77BALSIS

Kerija Fedorenko

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Idejas saturs

Mums jātiecas, lai Latvijas augstāko izglītību iegūtie diplomi tiktu atzīti ārvalstīs konkurējot darba tirgū. Latvijas augstāko izglītību iegūtie diplomi netiek atzīti ārvalstīs, konkurējot darba tirgū uz iegūto kvalifikāciju ārvalstu darba tirgū. Ir jābūt vēlmei pierādīt, ka Latvijas augstāko izglītības iestāžu iegūtie diplomi tiktu atzīti ārvalstu darba tirgū, kā pilnvērtīgi un kvalitatīvi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1. Studējot augstākās izglītības iestādē, jābūt piemērotām lekcijām atbilstoši izvēlētajai kvalifikācijai. 2. Augstākās izglītības kvalitātei jābūt augstai, lai jaunieši tiektos to studēt kādā no aktuālajām kvalifikācijām . 3. Pasniedzējiem jāveido pilnvērtīgas un konkrētas lekcijas studentiem, lai viņi iegūtu savai kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas. 4. Latvijā iegūtajam augstākās izglītības dokumentam ir jābūt kvalitatīvam, lai to atzītu ārvalstīs. 5. Jaunieši ir jāpievērš iespējām studēt ārvalstīs apmaiņas projektu ietvaros iegūstot zināšanas ārvalstu augstskolās apmaiņas projekta ietvarā.