Latvijas jaunieši kā pozitīva Latvijas tēla popularizētāji un valsts atpazīstamības veicinātāji
663BALSIS

Elīna Smetaņina

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Valsts tēlu veido ne tikai Latvijas ekonomika un politika, vēsture, notikumi un daba, bet arī sabiedrība kopumā – arī mēs, Latvijas jaunieši. Ir svarīgi apzināties, ka pozitīvs valsts tēls un atpazīstamība pasaulē ir būtisks kā tūrisma attīstībai, tā valsts ekonomikai un drošībai kopumā, tāpēc nepieciešams veicināt jauniešu izpratni par to, mudinot iesaistīties labvēlīga Latvijas tēla radīšanā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai veicinātu labvēlīga Latvijas tēla popularizēšanu un attīstību, padarot to konkurentspējīgāku un atpazīstamāku pasaulē, nepieciešams izglītot jauniešus par to, cik būtiski ir pozitīvi reprezentēt savu valsti, piemēram, ikdienas situācijās, sarunājoties ar draugiem vai radiem no ārvalstīm, satiekot tūristus vai stāstot par Latviju ārzemēs. Jāsaprot, ka ikviens Latvijas iedzīvotājs reprezentē savu valsti un mūsu labklājība ir atkarīga no mums pašiem. Saprotams, ka nacionālās pašapziņas veidošanās attīstās no bērnības, tāpēc, lai veiksmīgāk attīstītu patriotisma un valstiskuma apziņu bērnu un jauniešu vidū, izglītības iestādēs pastiprināti jāturpina veicināt izpratni par valsti, tās funkcijām un piederību tai, kā arī Latvijas vēsturi un katra indivīda lomu valsts dzīves kvalitātes uzlabošanā. Ļoti svarīgi ir informēt izglītības iestādes, jauniešus, kā arī citu vecumu grupu iedzīvotājus par Latvijas Institūta darbību un tā piedāvātajām iespējām, proti, tā informāciju sociālajos tīklos, sagatavotajiem drukātiem un elektroniskiem materiāliem – video klipiem, faktu lapām, brošūrām, prezentācijām u.c.-, ko var izmantot ikviens, stāstot par Latviju un popularizējot to. Iespējams, Latvijas Institūtam jāpaplašina savas darbības mērķu auditorija, kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Latvijas Jaunatnes padomi izstrādājot programmu, kas veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par pozitīva Latvijas tēla popularizēšanas un atpazīstamības ietekmi uz valsts vispārējo attīstību.