Emocionālā intelekta mācība vidusskolā
217BALSIS

Alise Līce

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Cēsu novads

Cēsu Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Visa izglītības sistēma mums māca redzēt apkārtējo pasauli, bet saviem iekšējiem procesiem uzmanība netiek pievērsta. Emocionālais intelekts ir prasme, kas ļauj sākt padziļinātu darbu ar sevi un sava potenciāla attīstīšanu. Emocionālā intelekta mācība palīdzētu jauniešiem iepazīt un saprast sevi, līdz ar to samazinātu jauniešu vidū tik izplatīto "Es nezinu, ko darīt ar savu dzīvi".


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1)Vidusskolās būtu nepieciešams ieviest Emocionālā intelekta mācību. Daudzi pētījumi biznesā, skolās, zinātnē apliecina, ka Emocionālais Intelekts (EQ) jeb spēja izprast un vadīt emocijas ir daudzkārt būtiskāka mūsu dzīvēs kā tas, ko pagaidām māca skolās un mēra ar IQ.