Pats mācoties 3 svešvalodas skolā, man ir ideja, kā varētu mainīt mācību programmu, lai jauniešu labāk spētu apgūt svešvalodas.
2BALSIS

Tomass Veisbergs

Zemgales vēlēšanu apgabals

Tukuma novads

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Idejas saturs

Manuprāt, skolas mācību programmā ir liks pārāk liels uzsvars uz svešvalodas gramatiku nekā uz sarunvalodu. Lai jaunieši spētu sazināties ārvalstīs un lai viņiem būtu lielāks ieguvums no mācību vielas, es iesaku mācību stundās uzsvērt tieši runāšanu sarunvalodas līmenī. Tādējādi skolēni būtu labāk sagatavoti nākotnei.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Manuprāt, labākā ideja būtu ieviest vairāk runāšanu stundās. Nevis tā kā lekcijas, kur tikai pasniedzējs nemitīgi runā un mēģina ieskaidrot kaut ko. Tā vietā būtu jāpanāk, ka skolēns pats darbojasum arī sadarbojas ar pasniedzēju. Iedrošināt savstarpēju sazināšanos strap skolēnu un skolotāju ir ļoti noderīgi, lai prastu kulturāli sazināties. Ieviest vairāk savstarpējas skolēnu diskusijas, lai attīstītu pamata sazināšanās un diskutēšana prasmes (doma ir panāk, lai nebūtu viens kautrīgs skolēns, kurš nekad nerunā). Pedagogiem būtu jāatrod katram savs veids, kā pasniegt mācību vielu. Skolotājiem ir jāsniedz mazliet lielākā brīvība, tā lai viņi spētu mierīgāk darboties ar minimālu spriedzi. Panākot to, ka pedagogi strādā brīvāk tas liks arī skolēniem justies ērtāk un radīs lielāku vēlmi sazināties. Galvenokārt es ieteiktu panākt, lai jauniesi jaunieši paši saprot, ka viņiem ir nepieciešami mājās darbi. To varētu panākt skaidrojot, kā tieši šī mācību viela vai priekšmets palīdzēs ar nākotnes lietām. Piemēram, ekonomikā pildot mājas darbus skolēni pratīs paši pilnvērtīgāk veidot savu uzņēmumu. Viņi spēs saprast, kādai ir jābūt viņu algai un arī zinās, ja ir pieļauta kāda kļūda. Vispārējīgi palīdzētu ar uzņēmējdarbību.