Skolai ir jāgatavo dzīvei, nevis eksāmeniem!
71BALSIS

Rihards Lācis

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Alūksnes novads

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Skolai nav jābūt iestādei, kurā galvenais ir labi mācīties, bet svarīgi vai informācija ir vēl derīga un pielietojama. Pasniedzējam nav jācieš no skolēnu diskriminācijas, kā arī pretēji. Mācības ir "uzturs" un kā zināms visi neēd vienādu pārtiku, tādēļ skolās jānodrošina dažāds informācijas saturs un maksimāli plašas iespējas to izvēlēties.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Bieži vien šī informācija, ko mācāmies skolā ir mainījusi savu nozīmīgumu un ticamību. Ja zinātne, politika, literatūra un viss pārējais attīstās, tad kādēļ izglītība stagnē? Tas liecina, ka valsts kopumā ir iestrēgusi. Jautājums vai visiem jādomā vienādi? Ja es domāju savādāk, kādēļ skola nav tā vieta, kur es to varētu apzināt un attīstīt? Vai tiešām esam atklājuši vienīgo patiesību? 1)Piedāvāju papildināt mācību saturu ar tēmām: kas es esmu?, reliģijas, sabiedrības grupas (cilvēki ar īpašām vajadzībām, noziedznieki u.c., kuriem ir grūti iekļauties sabiedrībā), meditācija, realitāte un apziņa, informācijas analīze u.c. Mainīt esošo mācību priekšmetu saturu: *Literatūra - vairāk izpētīt savas dotības un radīt savus darbus dzejas, prozas, dramaturģijas vai citā formātā. *Mūzika - atteikties no sausas un atbaidošas teorijas, sniedzot iespējas skolēniem izzināt mūzikas pasauli caur realitāti. Būt pašiem par daļu no tās. *utt. Lieliska iespēja, kā uzlabot daudzu mācību priekšmetu lietderību un kvalitāti, ir sadarbība ar vietējiem bērnu un jauniešu centriem, organizācijām, kā arī pašdarbības kolektīviem/grupām. Ir praktiski neiespējami skolotājam pilnvērtīgi un saistoši 40 minūšu laikā novadīt stundu 20 audzēkņiem. Arī lielu klašu saglabāšanu neuzskatu par faktoru, kas sekmētu izglītības attīstību. Klases kolektīvu var aizstāt ar vienādu interešu grupu neatkarīgi no vecuma un klases, kurā mācās. Jāatsakās no kopējiem termiņiem vielas apguvei. Tas ir iespējams strādājot mazās grupās (līdz 7 cilvēki). 2) Skolotājiem sadarbībā ar skolēniem obligāti jābūt emocionāli un intelektuāli gataviem jebkurai situācijai. Darbs ar mazākām grupām samazinātu spriedzi skolotājam un ļautu ilgāk kvalitatīvi veikt darba pienākumus, novēršot izdegšanas sindromu. Līdz ar to skolotāji ir jānodrošina ne tikai ar informāciju, kas jāsniedz skolēnam, bet arī jāsniedz tiem dažāda praktiski pielietojama pieredze, kas novērstu dažādas fiziskās un mentālās veselības problēmas.