Mācības vielas atvieglošana un uzsvars uz svarīgākiem priekšmetiem vidējās un augstākās izglītības ieguvei.
39BALSIS

Juliāna Višņevska

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jēkabpils

Jēkabpils 3. vidusskola

Idejas saturs

Latvijas izglītības sistēma ir par stipru sarežģīta un no mums kā skolēniem pieprasa par daudz. Vidusskolā mēs zaudējam laiku mācoties mazsvarīgus priekšmetus kā, piemēram, filozofija, mājsaimniecība un veselības mācība. Vairāk laika ir jāiegulda pamatu priekšmetu apgūšanā, piemēram, matemātika, latviešu valoda.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Salīdzinot Latvijas izglītības sistēmu ar Baltijas valstīm - Lietuvu un Igauniju, var secināt, ka Latvijas izglītības struktūra ir ļoti sarežģīta un mēs zaudējam laiku mācoties mazsvarīgus priekšmetus, kuri ir jāapgūst tikai specializējoties noteiktā profesijā. Piemēram, filozofija, psiholoģija, mājsaimniecība, veselības mācība, kulturoloģija u.c. Mans priekšlikums ir veltīt vairāk laika pamatu priekšmetu apgūšanai kā, piemēram, matemātika, latviešu valoda, svešvalodas (krievu, angļu, vācu u.c.), dabaszinātnes (bioloģija, fizika, ķīmija), informātika, ekonomika, vēsture, literatūra. Jo, pārpildot priekšmetu ar lieku mācības vielu, kuru jāmāca tikai, piemēram, ārstam, vidusskolēns tiek ''pārbāzts'' ar lieku informāciju, kuru, iespējams, būs apguvis uz vienu kontroldarbu un tuvākajā laikā vienkārši aizmirsīs. Kāpēc lai vidusskolēni tagad apgūtu tādus priekšmetus, kuri nemaz viņiem nenoderēs turpinot mācības universitāte vai augstskolā, izvēloties sev sirds tīkamāko profesiju vai amatu? Ir pietiekami, ja vidusskolēnam ir pamata zināšanas manis iepriekš minētajos priekšmetos, lai turpinātu sevi izglītot jau augstākā iestādē. Atjaunojot mācību vielas struktūru, atvieglojot saturu un mācot tikai priekšmetu pamatus, vidusskolēniem ir lielāka iespēja iesniegt dokumentus kādā no Lielbritānijas prestižākajām universitātēm, piemēram, Kembridžas Universitāte. Jo, cik zināms uz doto brīdi, Kembridžas Universitāte nepieņem nevienu vidusskolēnu, kurš nāk no Latvijas un kuram uz rokām ir Latvijas atestāts un diploms. Tikai un vienīgi tā iemesla dēļ, ka Latvijā ir pārāk vispārīga un pārlieku nederīga izglītības sistēma. Mācoties universitāšu un augstskolu materiālus vidusskolā, mēs par Einšteiniem nekļūsim.