Bērnu/jauniešu intereses pievēršana politikai
107BALSIS

Elza Luīze Ciganska

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Cēsu novads

Cēsu pilsētas pamatskola

Idejas saturs

Bērni un jaunieši ir valsts nākotne. Tādēļ ir svarīgi jau agrā vecumā pievērst viņu uzmanību valsts politiskajām aktivitātēm, organizējot dažādas informējošas, valsts finansētas, kampaņas, pasākumus un mācībstundas, tādējādi izglītojot jaunatni par politikas jautājumiem un veicinot interesi par šo tēmu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Izglītot jaunatni par mūsu valsts vēstures svarīgāko notikumu nozīmīgumu.