Vajag izmanīt mācību programmu tā,lai to, ko skolēni mācās skolās, nākotnē zināšanas izmantotu lietderīgi.
76BALSIS

Kristofers Vallers

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 84. vidusskola

Idejas saturs

Daudzi skolēni saka, kur man vajadzēs lielāko daļu zināšanas, kuras iegūst tagadējā mācību programmā. Manuprāt, jātaisa lielas reformas šajā nozarē, lai skolēnam būtu lielāka jēga no tā, ko viņš iemācās, lai nākotnē varētu izmantot savas zināšanas lietderīgi.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Precizēt 1.punktu- pilnveidot izglītības programmu saturu tā, lai skolēnam būtu jēgpilni mācīties, kā arī iekļaujot tajās jaunas, modernas starpdisciplinārās nozares un tematus, lai skolēnam nodrošinātu 21.gadsimtā nepieciešamās kompetences.