Atbalsts jauniešu valstiskās identitātes stiprināšanai
1070BALSIS

Anete Biķe

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Izglītības sistēma paredz jauniešu izglītošanu par valsts procesiem, taču tēmas mācību saturā netiek realizētas pilnīgi. Jaunieši valstiskuma apziņu gūst ārpus skolas, saurnājoties ar līdzcilvēkiem, atzīmējot valsts svētkus un atceres dienas. Ierosinu izdot normatīvo aktu, kas liedz pedagogiem uzdot mājas darbus valsts atzīmējamajās dienās un kontroldarbus nākamajā dienā.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Tādos nozīmīgos datumos, kā 25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, un 11. novembrī, Lāčplēša dienā, Latvijā norisinās publiski piemiņas pasākumi. Tie ir svarīgi jauniešu izglītošanā par valsts vēsturi un valstiskās identitātes stiprināšanā. Daudziem jauniešiem nav iespējas šos pasākumus apmeklēt, ja tie iekrīt darba nedēļas laikā, jo jāgatavojas nākamajai skolas dienai. Uzskatu, ka Latvijas kā neatkarīgas, demokrātiskas valsts pamatā ir pilsoniski aktīva sabiedrība. Lai veicinātu aktivitāti, jāveicina izpratne par valsts norisēm. Es ierosinu izdot normatīvo aktu, kas liedz pedagogiem uzdot mājas darbus valsts atzīmējamajās dienās, kuras nav oficiālas brīvdienas, un kontroldarbus nākamajā dienā.