Politika kā obligāts mācību priekšmets vidusskolā.
25BALSIS

Aksels Skvorcovs

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Liepāja

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Jauniešu vidū ir vērojama tendence uz negatīvu attieksmi pret politiku un iesaistīšanos politikā. Bieži dzirdama atruna 'tā pat neko nevar mainīt'. Šāda attieksme rodas, jo jauniešiem trūkst zināšanas politikā. Ja vidusskolā politika tiktu pasniegta kā obligāts mācību priekšmets, tad jaunieši to labāk izprastu, tajā labāk orientētos un saredzētu iespējas, kā tajā iesaistīties.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Papildināt deklarāciju ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā: "4.) vidusskolas izglītības programmā ieviest politiku kā obligāto mācību priekšmetu;"