Par iespēju iegūt augstāko izglītību bez maksas, jo mēs, jaunieši esam Latvijas nākotne!
99BALSIS

Ksenija Sidere♥

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Talsu novads

Talsu Kristīgā vidusskola

Idejas saturs

Daudzi jaunieši, kuri vēlas studēt un iegūt augstāko izglītību to nevar īstenot, jo nepietiek naudas, līdzekļu, lai mācītos. Mēs esam Latvijas nākotne, būtu godīgi, ja katram jaunietiem, kurš vēlas iegūt augstāko izglītību to varētu iegūt.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) pēc šī brīža situācijas varu teikt, ka daudzi jaunieši studēt izvēlas tieši ārzemēs, jo Latvijā ir diezgan dārgas studiju iespējas. 2)Jaunieši uzskata, ka ārzemēs ir labāka iespēja iegūt labāku, kvalitatīvu izglītību. 3) Jaunieši nesaskata darba iespējas nākotnē. Manuprāt, lai panāktu, lai jaunieši paliktu tepat Latvijā, ir jāmaina daudzas lietas. 1) palielināt budžeta iespējas, lai vismaz būtu, kaut kāds atbalsts un stimuls jauniešiem. 2)Svarīgi izvērtēt, kur labāk būtu ieguldīt līdzekļus, naudu. Ir jāsaprot, ka ceļot nodokļus, samazinot algas, tas tikai veicinās cilvēku vēlmi braukt meklēt labāku darbu, labākās dzīves kvalitāti ārzemēs. Mans ieteikums ir: veicināt jauniešu vēlmi iegūt augstāko izglītību - palīdzot, proti, vai nu palielinot budžeta vietas, vai vispār, valstī būtu bezmaksas augstākās izglītības iespējas. Manuprāt, tas mudinātu jauniešu palikt tepat, Latvijā.