Latvijas drošība nākotnē ir jauniešu rokās!
51BALSIS

Regīna Anna Jansone

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Idejas saturs

Jaunieši ir Latvijas nākotne, tādēļ izglītības sistēmai vajadzētu informēt jauniešus par drošības draudiem dažādos līmeņos: gan militāri, gan informatīvie (propaganda, viltus ziņas) draudi. Tā jaunieši būtu izglītoti šajās jomās un varētu kritiski un analītiski vērtēt norises iekšpolitiskā un starptautiskos notikumus.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mūsdienās liela uzmanība tiek pievērsta mūsu valsts drošības stiprināšanai. Dažādu aptauju rezultāti pierāda, ka cilvēku gatavība miera laikā darboties savas valsts aizsardzībā potenciāli varētu būt lielāka. Daļa aptaujāto zemessardzē būtu gatavi iestāties tikai X stundā, tomēr tas būtu daudz pa vēlu. Ierosinu īstenot dažāda koncepta izglītojošus pasākumus vidusskolēniem, kuru mērķis būtu izpazīstināt jauniešus ar drošības draudiem mūsu valstij. Jaunieši jāizglīto un jāinformē par riskiem informatīvajā vidē, jo drošības draudi ir saistīti ar aktivitātēm medijos un sociālajos tīklos, kurus jaunieši plaši izmanto ikdienā. Šāda mācību satura ieviešana Latvijas skolās nodrošinātu to, ka jaunieši spētu pazīt pamata vēstījumus un galvenās metodes, ar kurām pretvalstiski noskaņoti grupējumi darbojas Latvijas informatīvajā telpā. Jaunieši aktīvi jāinformē par jaunsardzes darbu un iespējām iestāties jaunsardzē, kā arī zemessardzē, ar mērķi palielināt dalībnieku skaitu šajās organizācijās. Stiprinot jauniešos patriotisma jūtas un valstiskuma apziņu, Latvija taptu stiprāka un drošāka valsts!