Izmaiņas skolas gala pārbaudījumu struktūrā.
123BALSIS

Egija Ungure

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Teikas vidusskola

Idejas saturs

Latvijā, līdz ar izmaiņām izglītības standartos, nepieciešams veikt reformas arī gala pārbaudījumos. Mana ideja ir uzlabot latviešu jeb valsts valodas eksāmena struktūru, beidzot vidusskolu. Manuprāt, ir jāievieš runāšanas daļa, kurā būtu iespējams apliecināt savas zināšanas praktiski tāpat kā tas ir arī svešvalodās - tas uzlabotu valsts valodas prasmes arī cittautiešiem.