Diferencēt valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, paredzot ieviest vidējās izglītības programmā izglītības pakalpojumu grozus.
79BALSIS

Sabīne= Bogdanova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola

Idejas saturs

Ņemot vērā, ka esošais izglītības standarts paredz pārāk plašu obligāti apgūstamo priekšmetu skaitu, kas apgrūtina izglītojamā virzību uz izvēlēto dzīves mērķi un profesiju, nepieciešams izveidot izglītības pakalpojumu grozus, kas ir konkrētu, diferencētu priekšmetu kopumi, kurus izglītojamie var izvēlēties atbilstoši apzinātai karjeras izvēlei, personiskajai izaugsmei un attīstībai.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai īstenotu kvalitatīvu vidējo izglītību Latvijā, man ir sekojoši priekšlikumi: 1. Samazināt obligāto mācību priekšmetu skaitu (no esošā obligāto mācību priekšmetu saraksta svītrot tādus priekšmetus - matemātika, Latvijas un pasaules vēsture, informātika, fizika, ķīmija, bioloģija, mūzika, vizuālā māksla, atstāt šādus priekšmetus - latviešu valoda, 1.svešvaloda, 2.svešvalodas, sports. Ievietot obligāto mācību priekšmetu sarakstā sekojošu mācību priekšmetu - politika un tiesības. 2. Izvēles obligāto mācību priekšmetu sarakstā izveidot izglītības pakalpojumu grozus, kuros ir diferencēti mācību priekšmeti, atbilstoši apzinātai karjeras izvēlei. 3. Ieviest obligāto iestājpārbaudījumu mācību priekšmetos, kas ietilpst izvēlētā izglītības pakalpojuma grozā, vispārējās vidējās izglītības iestādēs, uzņemot izglītojamo 10.klasē, kā arī ieviest obligāto pārbaudījumu mācību priekšmetos, kas ietilpst izglītības pakalpojuma grozā, pārceļot/uzņemot izglītojamo nākamajā semestrī.