Veicināt patriotisko audzināšanu - atbalsts skautiem un gaidām.
115BALSIS

Roberts Kustavus

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

Idejas saturs

Skauti un gaidas darbojas ar jauniešiem, veicinot to personīgo izaugsmi, kā arī ieaudzinot tajos mīlestību un atbildību pret savu valsti. Valstij būtu jāveido ciešāka sadarbība ar skautiem un gaidām gan atbalstot tos finansiāli, gan iesaistot tos dažādos valsts projektos, lai veicinātu šo organizāciju izaugsmi un tādējādi ļautu tām izplatīt valstiskuma apziņu jauniešos.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Skauti un gaidas sniedz lielu ieguldījumu jauniešu audzināšanā, un to valstiskuma apziņas veidošanā, tādēļ valstij būtu nepieciešams stimulēt šo organizāciju izaugsmi. Piedāvāju paplašināt deklarācijas trešo punktu ar apakšpunktu - jāpiešķir Latvijā esošajām skautu un gaidu organizācijām ("Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" un "Latvijas Kristīgie skauti") ilgtermiņa finansējums no valsts budžeta, lai nodrošinātu to efektīvu darbību un paplašināšanos, iesaistīt tās dažādos valstiski nozīmīgos pasākumos, kā piemēram 11. novembra pasākumos, kā arī veicināt šo organizāciju sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Jaunsardzi caur kopīgiem projektiem, lai veicinātu pieredzes apmaiņu un izplatītu zināšanas par skautiem un gaidām.