Es uzskatu,ka skolēniem skolās jābūt vairāk praktikai,lai uzzinātu kā viss darbojas dabā. Mājas darbu vietā-pētnieciski darbi, eksperimenti.
55BALSIS

Marta Elizabete Matisone

Kurzemes vēlēšanu apgabals

Ventspils

Ventspils 6. vidusskola

Idejas saturs

Ik dienas, mācoties skolā, saskaros ar to, ka visdažādākajos mācību priekšmetos mācos teoriju, taču man šķiet, ka vieglāk to visu apgūt vērojot praksē. Lielisks (pareizs) piemērs ir fizikas stundas, kurā tiek apskatīts viss ikdienā notiekošais ne tikai teorijā, bet pētnieciskajos uzdevumos. Man šķiet, ka tad cilvēkam kļūst skaidrs.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1 )Nepieciešams samazināt obligātos mācību priekšmetus, piemēram, sociālās zinības, lai šī mācību priekšmeta vietā varētu ieviest jaunas, mūsdienīgas mācību metodes un starpdisciplinārās nozares. 2) Nepieciešams izglītot pedagogus par jaunākajām mācību metodēm un tehnoloģiju izmantošanu. Pedagogs varētu doties ar klasi vairāk izglītojošās ekskursijās, pēc ekskursijām skolēni varētu veikt atskaiti, kuru nepieciešams klases stundā prezentēt. Tas pilnveidos skolēna oratora un radošās spējas. Latvijā pieaug trūkums pēc labiem skolotājiem. Liela problēma ir pedagogu zemais atalgojums. Tādēļ daudz jaunieši izvēlas citas studiju programmas. Skolu direktoriem būtu nepieciešams uzņemties lielāku vadību pār izglītības kvalitāti. Latvijā iegūtajam augstākās izglītības dokumentam ir jābūt kvalitatīvam, lai to atzītu ārvalstīs. 3)Skolotājiem jāsaprot, ka ne visi skolnieki iemācās no kalšanas un konspektēšanas. Mājasdarbu forma ir garlaicīga priekš jaunieša. Es domāju, ka problēma ir tajā, ka skolēns neizprot mājasdarbu būtību. Mājasdarbi ir tie, kas liek skolēnam zaudēt interesi par mācībām. Mājasdarbu vietā lietderīgāk ir veikt praktiskos, pētnieciskos darbus. Tas palīdzēs skolēnam izprast tematu. Taču dažreiz vērtīgāk ir mājās apgūt kādu tēmu ar nelielu konspektu par svarīgāko. Skolotājam mājasdarbu pārbaude ir jāveic sev, lai saprastu, ko ir izdevies iemācīt. Dažreiz kļūda ir tajā, ka skolēns vainu meklē skolotājā, nevis sevī.