Studiju budžeta vietu palielināšana.
51BALSIS

Antra Bruņeniece

Latgales vēlēšanu apgabals

Daugavpils novads

Vaboles vidusskola

Idejas saturs

Ieviest vairāk budžeta vietu fakultātēs. Tādējādi atbalstīt studentus, lai tiem nebūtu jāmaksā liela naudas summa par mācībām, un zināšanas varētu iegūt bez maksas.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Mūsdienās, piesakoties valsts apmaksātām studijām jeb budžetā, bieži nākas vilties, jo tas tiek noraidīts. Iespējams, daļai studentu nav ar to problēmu, jo viņiem liekas, ka summu ir iespējams apmaksāt, taču ko darīt tiem, kam šī naudas summa liekas liela un nav iespējams apmaksāt? Bieži nākas dzirdēt, ka absolvents, kuram ir 9, 0 vidējā atzīme, netiek budžetā. Un, ja vēl šis absolvents ir no trūcīgas ģimenes, tad studiju maksu nav iespējams apmaksāt. Kā tas iespējams? Esošie skolēni un studenti ir mūsu nākotne, tāpēc valstij ir jāatbalsta viņus. Viens no priekšlikumiem, ko es piedāvāju, ir noteikt to minimālo vidējo atzīmi, pie kuras cilvēks noteikti iekļūst budžetā. Piemēram, 8,5. Dažās fakultātēs ir tik maz budžeta vietu. Īpaši jāpiemin medicīnas fakultātes, kurās ir katastrofāli lielas naudas summas, ko jāmaksā par studijām, un budžeta vietu skaits ir mazs. Absolventi bieži aiziet uz tādu fakultāti, uz kuru viņi paši nevēlas, tikai tāpēc, lai iekļūtu budžetā. Tāpēc esmu par to, lai budžeta vietas fakultātēs tiktu palielinātās, lai arī cilvēki ar augstām zināšanām tiktu budžetā un mācītos fakultātē, kurā viņš vēlas studēt.