Samazināt teorijas apguvi skolā un palielināt praktisko nodarbību skaitu
328BALSIS

Anete Paula Stakinova

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas Franču licejs

Idejas saturs

Skolā tiek iemācīta teorija, kas tiek uzlikta katrai klasei kā obligātais minimums, taču visiem ir zināms, ka, kolīdz ieskaite ir uzrakstīta, iemācītais bieži vien tiek aizmirsts, jo skolēni neredz pielietojumu teorētiskajai izglītībai ikdienas dzīvē.Lai motivētu skolēnus un sekmētu zināšanu efektīvāku pielietojumu,teorija ir jāpapildina ar daudzveidīgākiem praktiskajiem darbiem un lielāku to skaitu.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Ir izteikti novērojams prasmes trūkums PIELIETOT skolā gūtās ZINĀŠANAS ikdienas dzīvē. Kolīdz iegūtās zināšanas ir jāpielieto praktiski ārpus skolas,lielākajai daļai bērnu tas sagādā grūtības.Viņi mav motivēti mācīties teoriju,jo neredz tās pielietojumu ikdienas dzīvē.Lai gan reizēm veicam praktiskos laboratorijas darbus 40 minūšu ietvaros,ar šo laiku ir par maz.Piedāvāju PAGARINĀT PRAKTISKĀS NODARBĪBAS līdz vairākām stundām,dienai vai pāris dienām, piemēram, dabaszinību mācību vielas ietvaros doties pārgājienā un novērot,analizēt dabas procesus dzīvē. Kā īstenot garākas un vairāk praktiskās nodarbības: 1) Dabaszinātnēs vienu nedēļu mācīties teoriju, nākamajā veikt tikai praktiskos darbus laboratorijā vai ārpus skolas 2) Pārgājienu ietvaros novērot dabā sastopamos procesus 3) Informātikas un ekonomikas stundu ietvaros apmeklēt start-up kompānijas,veidot mācību uzņēmumus 4)Svešvalodās veidot sadarbības pasākumus ar lektoriem,kas stāsta par konkrētās valsts kultūru,piemēram,gastronomiju,noturot mācību stundu virtuvē un ļaujot skolēniem darboties pašiem 5)Mūzikā sniegt iespēju skolēniem mācīties praktiski darboties ar mūzikas instrumentiem 6)Vēsturē apmeklēt piemiņas vietas,muzejus,pieminekļus,vēsturiski nozīmīgas vietas 7)Latviešu valodas un literatūras teorētiskās zināšanas papildināt ar kulturālu pasākumu apmeklēšanu 8)Matemātikā veikt atsauces uz konkrētās tēmas pielietojumu ikdienas dzīvē,apmeklēt finanšu kompānijas mācību ekskursijās Jāpapildināt teorētiskās zināšanas, ko iegūstam skolā, ar pagarainātām praktiskām nodarbībām, lai: 1)motivētu skolēnus, raisītu interesi par apkārt notiekošo 2)prastu pielietot zināšanas ikdienas dzīvē 3)vērtētu skolēnus atbilstoši reālajām dzīves zināšanām 4)radītu skolēnos zinātkāri un objektivitāti 5)nostiprinātu mācīto vielu, izmantojot teorētiskās zināšanas praktisko darbu izstrādāšanā 6)palielinātu skolēnu koncentrēšanās spēju uz darāmo darbu 7)veicinātu radošo domāšanu pusaudžu vidū