Emocionālās inteliģences pasniegšana vidusskolās.
101BALSIS

Una Arbidāne

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Idejas saturs

Emocionālā inteliģence ir spēja adekvāti reaģēt stresa situācijās, kontrolēt savas emocijas, spēt saprast un pieņemt citus, un nepadoties pie pirmajām grūtībām. Latvija ir augsti novertēta kā jauno uzņēmēju valsts, tāpēc, lai vēl vairāk pilnveidotu mūsu potenciālu, emocionālās inteliģences pasniegšana vidusskolas skolēniem ļoti pozitīvi ietekmētu viņu panākumus nākotnē.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Lai attīstītu jauniešos emocionālo inteliģenci, nav vajadzības palielināt stundu skaitu un ieviest jaunu mācību priekšmetu. Emocionālo inteliģenci var pasniegt sociālo zinību, ētikas vai klases stundās. Šo kompetenci var attīstīt strādājot komandās, izmantojot dažādas koučinga metodes un speciāli šim nolūkam paredzētus testus. Mūsdienās ir pasniedzēji, kas vada seminārus un kursus par emocionālo inteliģenci, taču šie ir maksas pakalpojumi, tāpēc tā būtu unikāla iespēja apgūt ko tādu skolās. Emocionālās inteliģences ieviešana skolas mācību programmā sekmētu jauniešu personisko izaugsmi, jaunu metožu apgūšanu, kas veicinātu spēju motivēt gan sevi, gan citus, kā arī veidot labas savstarpējās attiecības ne tikai profesionālajā, bet arī personiskajā dzīvē. Panākumi dzīvē nebalstās tikai uz labiem rezultātiem matemātikā vai zinātnē. Arvien nozīmīgāka kļūst spēja labi saprasties un komunicēt, saprast savus līdzcilvēkus un veidot attiecības gan darbā, gan privātajā dzīvē.