Dažādos mācību priekšmetos ieviest grupas, kurās skolēni tiktu sadalīti pēc zināšanu līmeņiem, veicinot produktīvāku mācību procesu.
57BALSIS

Klinta Madara Greiliha

Zemgales vēlēšanu apgabals

Jelgava

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Ikdienā skolotājiem jāsastopas ar situāciju, kad daļa klases skolēnu mācību vielu jau apguvuši, bet daļai vēl nepieciešama papildus iedziļināšanās tēmā. Skolēnu sadale grupās atbilstoši zināšanu pakāpei atrisinātu šo problēmu un veicinātu mācību darba efektivitāti.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Skolēnu sadale grupās pēc zināšanu un prasmju apguves līmeņa tiek īstenota atsevišķās izglītības iestādēs pamatskolas otrajā posmā matemātikā, tomēr, manuprāt, 1) šāda sistēma būtu jāievieš arī citos mācību priekšmetos, it īpaši tajos, kuriem jau šobrīd tiek pievērsta pastiprināta uzmanība un kuru procesu sevišķi ietekmē skolēnu vielas apguves pakāpes un apguves ātruma atšķirības (t.i., eksaktajiem priekšmetiem), kā arī 2) skolēnu sadale pēc zināšanu līmeņiem būtu nepieciešama arī vidusskolās, kur apgūstamā viela ir vēl grūtāka, tāpēc grupu ieviešana ir nozīmīga veiksmīgākam mācību procesam.