Latvijas izglītības sistēma ir pārāk teoretiska, tāpēc nepieciešamas reformas. Vairāk mācīsimies, darot arī skolās!
113BALSIS

Egija Žindule

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Ogres novads

Ogresgala pamatskola

Idejas saturs

Manuprāt,ir vajadzīgas vairāk praktiskas metodes izglītības programmās, jo pašlaik viss balstās uz teoriju. Prakstiskākas lietas vienmēr ir lietderīgākas, nekā teorijas kalšana. Aktīvāk darbosimies, aktīvāk mācīsimies! "Ko es dzirdu, to aizmirstu. Ko es redzu, to atceros. Ko es daru, to saprotu," tā reiz teicis Konfūcijs, un es noteikti neesmu vienīgā, kas piekrīt viņa teiktajam.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Šobrīd pati mācos 9.klasē un esmu novērojusi,ka maniem klasesbiedriem ļoti patīk mācīties darbojoties un mūsu skolotājas to pamana, tāpēc gatavojam projektus, eksperimentējam un strādājam grupās. Līdz ar to uzlabojas kontroldarbu atzīmes, olimpiāžu rezultāti. Popularitāti zaudē jautājums: Kur man tas dzīvē noderēs? Ir novērojumi, ka pēc 2 nedēļām jaunieši atceras: 10%-50% no lasītā, redzētā,dzirdētā. 50%-90% no pašu teiktā, darītā. Mūsdienās aktīvi var mācīties ikviens: mājās, ārpusskolas pulciņos, jauniešu organizācijās (pazīstamākās- Skautu un gaidu, Mazpulku, Jaunsargu organizācijas.) Kāpēc gan skolās arī nevarētu pārsvarā mācīties darot? Mani priekšlikumi: 1)Pievērst mazāku uzmanību faktu, teoriju un vārdu iekalšanai; 2)Veikt eksperimentus un pētījumus, darboties grupās, imitēt reālas situācijas; 3)Apgūtās teorijas izmantot praktiskos uzdevumos; 4)Pievērst lielu uzmanību prognozēšanai, secinājumu izdarīšanai, hipotēžu izvirzīšanai.