Jāveicina skolotāju profesionālās kompetences izaugsmi, to komunikācijas spējas.
121BALSIS

Lauris Kalniņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Rīgas 94. vidusskola

Idejas saturs

Bieži novērojama aina, kad skolēni nesaprot doto uzdevumu, bet skolotāji paliek dusmīgi, jo netiek izpildīti šķietami skaidri dotie norādījumi. Uzskatu, ka skolotājiem jāpilnveido savas komunikācijas spējas, lai šādas situācijas nebūtu. Klasē rastos daudz lielāka izpratne par darāmo, skolēni sasniegtu labākus rezultātus, skolotājiem būtu mazāk jāskaidrojas un mācību darbs ritētu daudz raitāk.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

1) Izglītības likuma VI nodaļa jāpapildina ar pantu, kas nosaka kārtību, kādā pedagogiem nepieciešams turpināt savas profesionālās kompetences pilnveidi. Šobrīd daudzi pedagogi, nonākot darbā, neturpina attīstīt savu profesionālo kompetenci. Šī darbība bieži vien tiek uz laiku atjaunota tikai brīdī, kad skolas saņem sūdzības par pedagoga nekompetenci mācību vielas pasniegšanā, ir spiesta iejaukties procesā. Skolotāju mācībspējas attīstībai ir jābūt regulārām procesam, kā rezultātā skolēniem ir iespēja efektīvāk uzņemt mācību vielu. 2) Šī paša likuma nodaļa jāpapildina ar pantu, kas nosaka kārtību, kādā tiek izvērtēta pedagoga profesionālās kompetences pilnveide. Pedagogu iegūto zināšanu pielietošana ir jāpārbauda, iesaistot tajā skolēnus, ļaujot tiem izteikt viedokli par mācību vielas pasniegšanas metodes efektivitāti. Skolēni ir tie, kas izjūt pedagogu pasniegšanas metodes, to viedoklis šajā procesā ir ļoti svarīgs. 3)Jāveicina skolās darbinieku kolektīva saliedējošus pasākumi, kuros skolotāji varētu dalīties pieredzē par iegūtajām zināšanām, veicināt kolēģu profesionālās kompetences izaugsmi.