Vispārīgā izglītības sistēma
102BALSIS

Kārlis Ozoliņš

Rīgas vēlēšanu apgabals

Rīga

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

Idejas saturs

Es uzskatu, ka latviešu izglītības sistēma ir pārāk vispārīga. Piemēram, esmu izvēlējies mācīties turpmāk ekonomikas novirzienā, tad priekšmetiem, kas neatbilst novirzienam, nevajadzēju būt vairāk kā 1 reizi nedēļā, lai varētu veltīt vairāk laika eksektajiem mācību priekšmetiem. Citādi uzskatu, ka izglītība ir vispārīga un izvēlētās specializācijas novirziena priekšmeti netiek apgūti pietiekami.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Uzskatu, ka nepieciešams pedagogu vidū veidot konkurenci par darba vietām, lai viņi būtu ieinteresēti iemācīt pēc iespējas labāk, tādejādi saglabājot savu darba vietu vai saņemot prēmiju. Uzskatu, ka ir nepieciešams latviešu izglītības sistēmā pieņemt darbā pedagogus, kuri spēj sniegt daudz dažādus piemērus no savas dzīves, kas palīdzētu bērniem vieglāk uztvert tekošo vielu. Apvienot teorētiskos mājasdarbus kopā ar praktiskajiem, lai bērni iemācīto teoriju skolā pēc tam mājās pārbauda praksē iespēju robežās. Uzskatu, ka tas palīdzētu izprast mācību vielu. Ieviest skolās lekcijas, kur cilvēki nāktu dalīties pieredzē ar saviem sasniegumiem un censtos motivēt bērnus turpināt mācīties un censties sasniegt ko jaunu.