Izglītības kvalitātes, apstākļu uzlabošana liekot uzsvaru uz lauku skolām.
76BALSIS

Dagnis Sakne

Vidzemes vēlēšanu apgabals

Madonas novads

Madonas pilsētas 1. vidusskola

Idejas saturs

Nevienam nav noslēpums, ka dzīve laukos ir grūtāka nekā pilsētā, tas ir viens no iemesliem kāpēc skolēni "KAS VAR" tiecas uz kvalitatīvu izglītību, bet tas, kas to finansiāli nespēj atļauties vai arī citu iemeslu dēļ... Mēs esam izveidojuši centralizācijas procesu uzlabojot apstākļus tikai noteiktās skolās šadi izveidojot jauniešu aizplūšanu no novadiem, pagastiem.


Mani priekšlikumi deklarācijas projektam

Vienlidzīga, racionāla un efektīva resursu sadale starp skolām liekot uzsvaru uz lauku skolām. Veicināt decentralizācijas procesu un saglabāt, palielināt skolēnu skaitu lauku skolās, jo bez skolas nevar pastāvēt nedz pagasti, nedz novadi, Šis ir globāls jautājums un valstij būtu jābūt ieinteresētai, jo šādi mēs spēsim saglabāt visas Latvijas vienlīdzīgu attīstību nevis konkrētu centru, līdz ar to veicināsim stipras un veiksmīgas nācijas dzīvi. Ir jāuzlabo izglītības kvalitāte lauku skolās-skolēniem ir jābūt pieejamiem moderniem pakalpojumiem un tehnoloģijām, lai nodrošinātu mūsdienām atbilstošas stundas, kabinetu uzlabošana u.tt. Pavērojot skolas no malas, cīņa notiek par katru bērnu, un protams bērns, kas var atļauties loģiski izvēlēsies doties uz attīstītākām skolām, kuras diemžēl neatrodas mazākapdzīvotās vietās, tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem kāpēc skolas bieži tiek aizslēgtas un pagasti vienkārši izmirst.